top of page

Financial Times: NICE baant de weg naar een klimaatbewuste toekomst


Can the Netherlands lead the construction industry towards net zero? | FT Climate Capital


De VN heeft gewaarschuwd dat het energieverbruik in de bouwsector ongekend hoog is.

40% van de wereldwijde uitstoot is op de een of andere manier gekoppeld aan de bebouwde omgeving. Terwijl architecten en ontwikkelaars de vraag naar woningen proberen te combineren met pogingen om winst te maken, raakt de sector achterop in de race naar netto nul, naar klimaatneutraal bouwen. Maar kunnen duurzame bouwpraktijken de weg banen naar een meer klimaatbewuste toekomst? Leyla Boulton van de Financial Times reisde af naar Nederland en sprak met Nederlandse architecten/ontwikkelaars die pioniers zijn in de ontwikkeling van groenere gebouwen met de vraag hoe de toekomst van de bouwsector eruit zou moeten zien, volgens hen, en hoe we die radicale verandering met elkaar kunnen waarmaken.

Leyla sprak met Mark Compeer over SAWA en bezocht de SAWA bouwplaats.

"The challenge for SAWA is to set an example that is impossible for mainstream developers and investors to resist." - Leyla Boulton


Mark legde haarfijn uit waarom SAWA zo'n belangrijk voorbeeldproject is en dat we meer NICE Buildings moeten en gaan ontwikkelen, willen we in de toekomst nog kunnen bouwen.

"It’s like a big containership that has to turn around. And that’s not easy. That’s the reason why you need start-ups, NICE Developers and other parties, who change the world." - Mark Compeer

Het is fantastisch om te zien hoe we - samen met ERA Contour, Mei architects and planners, Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling, en het hele team van SAWA - het goede voorbeeld geven voor Nederland en daarbuiten als het gaat om het bouwen aan een meer klimaatbewuste toekomst. Bekijk het hele interview over "Green Building Pioneers" op de website van Financial Times.

bottom of page