top of page

Inzichtsessie Cirkelstad: Projectevaluaties Het Nieuwe Normaal

"SAWA, komt uit onszelf. Voor Het Nieuwe Normaal heb je prikkels nodig. Anders krijg je de markt niet in beweging. Dan versnel je niet.” - Mark Compeer

We blikken terug op een interessante tweede bijeenkomst van Het Nieuwe Normaal Zuid-Holland in Nice Place, waarin we inzichten uit projectevaluaties deelden en ondermeer discussieerden over pionierend leiderschap; het bewaken en expliciet maken van circulaire ambities én over welke prikkels er nodig zijn om Het Nieuwe Normaal massaal te omarmen en implementeren.

Lees het volledige verslag van de inzichtsessie. Projectevaluaties Het Nieuwe Normaal geven veel inzichten om op door te pakken: https://www.cirkelstad.nl/projectevaluaties-het-nieuwe-normaal-geven-veel-inzichten/


Samen Versnellen: "Het Nieuwe Normaal"

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de bouwsector, is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulaire bouwen en tot hoe ver moeten we gaan?’. En versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’


BZK en Cirkelstad hebben het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Hierin werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon toe naar het ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ in 2023.


Meer informatie over het programma Samen Versnellen "Het Nieuwe Normaal": https://www.cirkelstad.nl/project/samen-versnellen/bottom of page