top of page

Manifest: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet


We moeten ‘bouwen binnen de grenzen van onze planeet’, zo luidt het Manifest 2.0 dat Gideon - building transition tribes en DGBC onlangs publiceerden. Dat de bouwsector moet bijdragen aan het beperken van verdere klimaatverandering, vindt Nice Developers ook. Elke dag werken we, met ontwikkelingen als houten woongebouw SAWA, aan een betere buurt. Projecten die bijdragen aan mens én natuur. Daarom ondertekenden we in december 2020 al het eerste Manifest voor ‘een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’. Met de ondertekening van dit Manifest onderstrepen we noodzaak voor drie zaken: introductie van een aanvullende MPG-indicator, het bepalen van een carbon budget voor de bouw, en het verbeteren van het milieuprestatiestelsel.Als bouwsector, als Nederland en als wereld staan we momenteel voor grote uitdagingen. Enerzijds willen we in de groeiende behoefte aan woonruimte en maatschappelijke functies blijven voorzien. Anderzijds willen we een gezonde, veilige wereld achterlaten voor onszelf en de generaties na ons.

Met de huidige manier van bouwen conflicteren die twee wensen. Een toekomstbestendige bouwsector moet bouwen, transformeren en renoveren binnen de ecologische grenzen van de planeet. Dat betekent een fors lagere CO2-uitstoot, minder materiaalverbruik en minder milieuvervuiling – aspecten die hoog in het vaandel staan bij projecten van Mei. Dat vraagt niet alleen inspanning van koplopers, maar van de hele sector. Van beleidsmakers en opdrachtgevers tot architecten, bouw- en installatiebedrijven en toeleveranciers.

Met vele initiatieven laat de bouwsector zien dat ze klaar is voor verandering. Ontwikkelingen in het verduurzamen van de bouw kunnen en moeten sneller, als we als bouwsector een serieuze bijdrage willen leveren aan een veilige en gezonde wereld. Daarom roepen we de Rijksoverheid – verantwoordelijke politici en ambtenaren – op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Zodat alle partijen in de bouwketen hun werk kunnen blijven doen. Maar wel op een toekomstbestendige manier, binnen de grenzen van onze planeet.


Wil je meer weten en/of het Manifest ook ondertekenen, klik dan hier.


bottom of page