top of page
gevel westersingel_pano (Large).jpg

Westerpassage

Tussen de veelal kleinschalige gevels langs de Westersingel valt de wederopbouw gevel van het pand op nummer 18-20, de voormalige Nederlandsche Middenstandsbank, op; drie panden zijn hier over tijd samengevoegd tot een groot blok met een moderne, helder ingedeelde gevel. Een nieuwe passage in deze gevel gaat de Binnenstad met het Wijkpark van het Oude Westen verbinden. Een lichte, brede doorgang van maar liefst twaalf meter breed en zes meter hoog vormt een laagdrempelige connectie. De cultuur-historische waarde en de uitstraling van het pand worden in dit voorstel omarmd.

 

gevel westersingel (Large).jpg
1965 - 5 nov - Belangstelling_op_de_Westersingel_bij_het_blussen_van_de_brand,_Bestanddeel

Westersingel 1965 vs. 2020

Stadsfoyer.

Een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en veilige doorgang.

De videokunst in de nieuwe passage naar het park in Oude Westen trekt al van ver de aandacht en zorgt dat ook in de avond de passage veilig en overzichtelijk is. Eenmaal dichterbij gekomen nodigt een gekromde glazen gevel van zes meter hoog de bezoeker uit de genereuze open ruimte te betreden: de Westerpassage. De passage is aan de binnenzijde afgewerkt met Rotterdams Stamhout in combinatie met led verlichting waarmee digitale kunst wordt getoond. Hiermee ervaart de voorbijganger de passage als een interieur, als een stadsfoyer waar je doorheen loopt. In de foyer zorgt een theepaviljoen voor reuring en toezicht.

Het gekozen programma, een combinatie van wonen, werken, ateliers en horeca, draagt in hoge mate bij aan de 24-uurs levendigheid, de kwaliteit en de sociale veiligheid van de passage.
 

Ruimtelijke kwaliteit.

passage.jpg

Duurzaamheid, natuurinclusiviteit, waterberging en circulariteit die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Vergroten van de biodiversiteit en voorkomen van hittestress door toevoeging van groen en  zorgen voor voldoende waterberging op daken en in het maaiveld vormen belangrijke uitgangspunten voor het planvoorstel. Het voorgestelde plan is volledig natuurinclusief. Belangrijk hierbij zijn de drie V’s, namelijk Voedsel, Veiligheid en Voortplanting. De gekozen beplanting voorziet in voedsel voor de dieren. Veiligheid wordt geboden door schuilmogelijkheden die beschermen tegen roofdieren (vooral katten). Ter bevordering van de voortplanting zijn nestkastjes voor vleermuizen, vogels en bijen geplaatst in de tuin, op de gevel, onder de veranda’s en op het dak.
Circulair bouwen is het uitgangspunt. Dit begint al met de keuze om min mogelijk weg te halen. Doordat het bestaande gebouw grotendeels wordt hergebruikt, verminderen we de C02 uitstoot ten opzichte van sloop-nieuwbouw. Het nieuwe materiaal dat wordt aangebracht gebeurt zodanig dat dit in een later stadium “losmaakbaar” is en kan worden hergebruikt. Alle nieuwe materialen zijn zoveel mogelijk“biobased”.

achterterrein.jpg
201123_20019_Diagram Section.jpg

Kunst en cultuur.

Het voorgestelde programma is de verbindende schakel tussen de toonaangevende Kunst en Cultuur in de Binnenstad en de meer laagdrempelige kunst en cultuur in het Oude Westen.

Er wordt ruimte geboden voor multimediale Kunstenaars, onder andere video- en fotografen die zich bezighouden met artistieke en technologische experimenten vertaalt in beeldende digitale kunst. Op de begane grond bevindt zich het laboratorium voor deze multimedia kunstenaars (als “de Wasserij”). Om de verbinding te leggen met de kunstenaars “in de dop” in het Oude Westen wordt het laboratorium opengesteld om de jeugd te laten ontwerpen.

De gesprekken met buren hebben er toe geleid dat in het noordelijk deel van de passage ruimte is voorzien voor een theepaviljoen. Dit onderdeel van het programma sluit aan bij de grote Chinese gemeenschap in de buurt en de behoefte van bezoekers om in de nabijheid en luwte van het park een kopje thee te drinken en een lunch te gebruiken.

Open Building

Een adaptief en toekomstbestendig gebouw, dat wisselen van programma, gebruik en doelgroep mogelijk maakt zonder grote aanpassingen.


De eerste tot en met de vierde etage zijn multifunctioneel indeelbaar. Deze verdiepingen zijn geschikt te maken voor zowel kantoren als woningen. Op het dak is een royale collectieve buitenruimte aanwezig voor alle bewoners en gebruikers van het pand.

Het niet bebouwde deel aan de achterzijde staat volledig ten dienste van een kwalitatief hoogwaardige en groene voetgangersverbinding tussen het Oude Westen en het park.

201117 wrap up meeting JWE.jpg

Team Westerpassage

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam


​Ontwikkeling ism: Oudendal Groep
Architect: Mei architects and planners
Tuinontwerp: Joost Emmerink
Ecologie: Piet Vollaard

bottom of page