top of page
19010_SAWA_gevel_frontaal-uitsnede.jpg

Circulair, flexibel en gecertificeerd.

Heeft u een geschikte locatie?
Wilt u weten of een ontwikkeling in hout haalbaar is?


Neem contact op met NICE en ontvang binnen 2 weken een quickscan met de mogelijkheden, kansen en financiële onderbouwing.

NICE Buildings concept.

Bouwen met hout is veelbesproken en gaat in de komende jaren een ongekende vlucht nemen. De Franse overheid heeft besloten dat alle nieuwe openbare gebouwen die door de staat gefinancierd worden, ten minste voor 50% uit hout moeten bestaan als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. En ook de regio Amsterdam wil 20% van de woningbouwproductie in 2025 uitvoeren in houtbouw, oplopend tot 50% in 2050.

Houtbouw is tegelijkertijd complex en roept veel vragen op. NICE Developers beschikt over een bewezen, haalbaar en gecertificeerd bouwconcept van hout: een modulair bouwsysteem, dat reproduceerbaar is en waarmee we flexibel kunnen bouwen in hout tot 100 meter hoog. Wat het NICE Buildings concept bovendien uniek maakt is de combinatie van houtbouw met bereikbare huur – en koopwoningen (inclusief), natuur-inclusief ontwerp ter bevordering van de biodiversiteit, en gemeenschappelijke ruimtes voor community vorming. SAWA is een aantoonbaar voorbeeld dat het concept daadwerkelijk realiseerbaar en haalbaar is. Het goedgekeurde bouwsysteem (onder andere door de Gemeente Rotterdam) is zowel toepasbaar op nieuwbouw als bij optopping van bestaand vastgoed. 

Een houten gebouw als SAWA is een “must have” voor iedere gebiedsontwikkeling en gemeente. Je wilt een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Het terugdringen van de CO2 uitstoot; het zorgen voor meer biodiversiteit; bereikbare woningen voor alle inkomensgroepen en het zorgen voor elkaar ter voorkoming van eenzaamheid zijn de maatschappelijke thema’s van nu voor het wonen van de toekomst. Je wilt een cadeau aan de buurt geven en meer dan dat, je wilt dat de buurt de ontwikkeling omarmt.

Flexibel en circulair.

Houtbouw is complex en roept natuurlijk vragen op.
Is het wel brandveilig? Zijn de woningen niet meer gehorig dan in een betonnen gebouw? Voor hoelang blijft zo’n houten toren nu eigenlijk staan? Hoe zorg je constructief voor een stabiel gebouw? En welk effect heeft het bouwen in hout op de bossen waar het hout wordt gekapt?
Dit zijn allemaal vragen waar NICE Developers in de ontwikkeling van het houten concept onderzoek naar heeft gedaan en antwoorden op heeft. Kortom hoogbouw in hout in Nederland kan gewoon! 


Het NICE Buildings concept is gebaseerd op het ‘Open Bouwen’ principe van houten balken en kolommen, wat leidt tot een hoge mate van flexibiliteit en vrije indeelbaarheid. Het gebouw is daarmee voor meerdere (toekomstige) functies geschikt en toekomstbestendig. NICE Buildings zet de nieuwe standaard als het gaat om circulair bouwen met een vloer die is opgebouwd uit CLT met daarbovenop droge ballast in plaats van beton. Het grote voordeel hiervan is, is dat de gebouwdelen ‘losmaakbaar’ en herbruikbaar zijn en het systeem circulair is.  

Het houtbouw concept van NICE is innovatief, duurzaam, gezond en bewezen. Het draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor huidige en volgende generaties, het vormt een belangrijke stap in de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen en is aantoonbaar bewijs dat het anders kan.

220105_Nice_Building2-programma explode_edited.png

Diverse varianten in vorm en grootte. 

Nice buildings variants.jpg

Model: De Schijf

Model: De Toren

Model: De Chunk

22xxxx_21026-Chunky Collage (Large)_edited.jpg

Binnen het NICE Buildings concept zijn verschillende soorten modellen en vormen mogelijk.

Al deze varianten worden gekenmerkt door dezelfde basisprincipes: volledige houtstructuur voor CO2-opslag, circulaire bouw, uitbundig groen voor biodiversiteit en welzijn, gemeenschappelijke ruimten en betaalbare woningen.

Binnen het Chunk model zijn meerdere varianten mogelijk, waarbij het gebouw bijvoorbeeld in eerste instantie als kantoorgebouw ontwikkeld kan worden en na verloop van tijd kan transformeren naar woningbouw. 

Een belangrijk voordeel van het NICE Buildings concept is dat in een vroeg stadium een quick scan kan worden gemaakt om de ontwikkelingsmogelijkheden te bepalen. 

Een uitwerking van het Chunk model

bottom of page