Logo NICE Developers

Veelgestelde vragen

NICE heeft het antwoord

Hieronder lees je onze antwoorden op veelgestelde vragen over onder andere onze werkwijze, visie en producten. Staat jouw vraag er niet bij? We ontvangen ‘m graag per mail.

NICE Developers

Onderscheidend aan NICE Developers is de daadkracht om het ontwikkelproces daadwerkelijk anders aan te pakken en de bereidheid om hiertoe een deel van de winst in te leveren. Het resultaat hiervan is een expertise op het gebied van hout- en circulaire (gecertificeerde) bouw.

Het NICE Concept stelt NICE Developers en haar opdrachtgevers in staat om te bouwen aan verandering. De ontwikkeling van deze Paris Proof gebouwen reduceert CO2-uitstoot doordat de bouwmaterialen zoveel mogelijk biobased zijn, worden ‘geoogst’ uit bestaande gebouwen en doordat de gebouwen circulair (losmaakbaar) zijn. Een NICE Building versterkt de biodiversiteit en klimaatadaptiviteit, biedt een betere mix van sociale huurwoningen, middenhuur en koopwoningen en draagt, tot slot, bij aan meer ontmoeting en verbinding binnen het woongebouw én in de buurt. Zo creëert NICE Developers een positieve invloed op de gemeenschap, de mens en het klimaat, om zo de wereld blijvend te verbeteren. Het prijswinnende SAWA is het ultieme bewijs dat het mogelijk is om op een vernieuwende manier te bouwen.

Klimaatverandering is een feit, net als de snelle achteruitgang van biodiversiteit. Deze ontwikkelingen hebben op den duur invloed op ons allemaal. Er is nú actie nodig als we het tij willen keren. Helaas verloopt de verandering niet snel genoeg. Velen agenderen de noodzaak van verandering, maar concrete actie blijft vaak uit. Hoe dat komt? Er zit te weinig beweging in de bouwsector om te innoveren en de sector wordt onvoldoende gedwongen tot reductie van CO2-uitstoot en innovatie. Terwijl traditionele bouwproducten als beton en staal zorgen voor ca. 10% van de nationale CO2-uitstoot. Dit gaat NICE te langzaam. NICE neemt het heft in eigen handen en veroorzaakt de verandering van onderaf, door het zelf te doen en verandering te veroorzaken daar waar zij dat het beste kunnen: in de ontwikkel- en bouwwereld. Verandering is niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar in deze sector. We moeten het nu alleen dóen!

Meer weten? Milieucentraal legt het hier goed uit wat de gevolgen van klimaatverandering precies zijn.

Dit lukt NICE Developers, simpelweg omdat ze het ontzettend belangrijk vinden. Waarom? Omdat de aarde uitgeput raakt. En omdat we met hergebruik CO2-uitstoot verminderen. Waar een wil is, is een weg: NICE is innovatief, zet door en zorgt ervoor dat het ‘geoogste’, herbruikbare materiaal toepasbaar is, indien nodig met certificering.

Mensen en bedrijven hebben een natuurlijke weerstand tegen verandering. Veel ontwikkelaars en bouwers kiezen daarom voor de gebaande paden: de weg die ze al kennen, in plaats van de onontdekte wegen van vernieuwing. De nationale bouwregelgeving dwingt dit ook niet af. Daardoor bouwen veel partijen helaas nog ‘traditioneel’ met beton. Terwijl er zoveel meer mogelijk is op weg naar een gezonde en Paris Proof leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Daarnaast zijn er veel mythen rondom circulaire en houtbouw, die geïnteresseerde partijen kunnen afschrikken. Houtbouw zou risicovoller en veel duurder en complexer zijn, net als het onderhoud ervan. NICE ontkracht deze mythes. Koudwatervrees is begrijpelijk, maar niet nodig.

NICE Concept

Onderscheidend aan het NICE Concept is de combinatie van een bewezen geprefabriceerd en circulair systeem.

 • De innovatieve Paris Proof aanpak is goedgekeurd en heeft zichzelf bewezen;
 • Het modulaire concept is reproduceerbaar en maakt houtbouw tot 100 meter mogelijk;
 • De vloeren – opgebouwd uit Cross Laminated Timber – worden voorzien van droge ballast in plaats van beton, wat de gebouwdelen herbruikbaar (circulair) maakt. En waardoor CO2 veel langer opgeslagen blijft;
 • Een NICE Building is meer dan alleen houtbouw. Het is ook circulair. En inclusief en vriendelijk voor mens en dier. En klimaatadaptief. En…

NICE Buildings zorgen om verschillende redenen voor CO2-reductie:

 • Hout slaat CO2 op, beton stoot CO2 uit. NICE Buildings hebben een volledige houten hoofddraagconstructie en dragen dus bij aan CO2-opslag;
 • Bij de bouw van NICE Buildings worden veel gerecyclede materialen toegepast. Materialen die dus niet opnieuw geproduceerd worden, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten dan wanneer dit wel het geval zou zijn;
 • De CLT-vloeren van NICE Buildings worden voorzien van droge ballast in plaats van nat beton. Dit maakt de gebouwdelen losmaakbaar en herbruikbaar. Door gebouwen te maken waarvan materialen na de levensduur opnieuw te gebruiken zijn, reduceren we toekomstige CO2-uitstoot;

Het NICE Concept is om diverse redenen een solide investering, namelijk:

 • De vraag naar Paris Proof gebouwen is nu al groot en deze behoefte zal naar verwachting door de toekomstige (internationale) wet- en regelgeving alleen maar groeien;
 • Het betreft een houtbouwsysteem, dat reeds is toegepast bij SAWA, waarvan de technologie zich heeft bewezen;
 • De bouwkosten zijn concurrerend ten opzichte van traditionele betonbouw;
 • De onderhoudskosten zijn marktconform;
 • De rentetarieven op dit innovatieve bouwconcept liggen op een lager niveau dan voor de traditionele bouw, waardoor hypothecaire leningen goedkoper zijn;
 • Het concept is niet alleen voor de opdrachtgever/investeerder een verstandige investering, maar draagt ook bij aan de belangen van huidige en toekomstige generaties, omdat het concept Paris Proof is en voldoet aan duurzame doelstellingen;
 • Kortom: als investeerder profiteer je van toegevoegde waarde in de meest brede zin.

Het NICE Concept garandeert niet automatisch de haalbaarheid van sociale, middenhuur en koop in één woongebouw. De missie en visie zijn hier verantwoordelijk voor. NICE Developers vindt het belangrijk om betaalbare, Paris Proof woningen te realiseren en is bereid een deel van de winst in te leveren om dit mogelijk te maken. Dit heeft niet met het technische systeem te maken, maar alles met de ambitie erachter. Iets minder winst, voor een hogere toegevoegde waarde: kwalitatieve, betaalbare en toekomstbestendige woningen voor iedereen.

De afkorting CLT staat voor Cross Laminated Timber (Kruislaaghout). Het zijn kruislings enkellaagse planken die haaks op elkaar zijn geplaatst en als bouwmateriaal worden gebruikt. Zo vermindert de werking van het hout en ontstaat een stijf en vormvast houtproduct, geschikt voor vloeren, wanden en daken. CLT is erg stabiel en kan aanzienlijke krachten opnemen. Glulam is ook gelamineerd hout, maar net iets anders. Bij Glulam wordt het hout niet kruislings verlijmd, maar liggen de houten planken in dezelfde richting. Hierdoor ontstaan zeer sterke liggers waarmee je grote overspanningen kan overbruggen. Glulam gebruiken we voor houten kolommen en balken. Bij het NICE Concept zijn CLT en Glulam de belangrijkste materialen voor de houten hoofddraagconstructie. Het hout zelf is gecertificeerd en afkomstig uit duurzame, Europese bossen.

Wist je dat: één kubieke meter CLT reduceert 2 ton aan CO2!

SAWA

SAWA wordt ‘het gezondste gebouw van Nederland’ genoemd omdat het op diverse manieren bijdraagt aan een gezonde toekomst:

 • Veel mensen zoeken simpelweg een woning en de NICE Buildings beantwoorden aan de woningbehoefte die zo primair is. Maar dat niet alleen. Doordat een NICE Building ook bijdraagt aan een beter klimaat, krijgen bewoners niet alleen een thuis, maar een leefomgeving die alles biedt voor een gezonde en gelukkige basis.
 • Wonen in een appartement van hout geeft een prettig binnenklimaat (akoestiek, geur) en draagt hierdoor bij aan een groter gevoel van welzijn (lees ook: whitepaper ‘Meer hout, meer gezondheid’)
 • Royale gemeenschappelijke buitenruimten bevorderen ontmoeting en verbinding, wat leidt tot een groter gevoel van geluk;
 • Houtbouw zorgt voor meer CO2-opslag;
 • Het toegepaste (gecertificeerde) hout komt uit duurzame bossen met een CO2-neutrale productie. Bij elke houtkap worden extra bomen teruggeplant, voor meer CO2-opslag;
 • Recycling draagt bij aan CO2-reductie;
 • SAWA is losmaakbaar gebouwd, dus circulair in opzet en dat draagt bij aan CO2-reductie;
 • Er is veel groen in, op en rondom het gebouw, wat zorgt voor meer CO2-opslag, betere leefomstandigheden voor mens en dier en de motivatie tot meer bewegen;
 • Met CLT bouw je tot 50% sneller dan met traditionele bouwtechnieken, waardoor de (bouw)overlast voor de buurt verminderd.

Iedereen verdient een goed en gezond thuis, niet alleen de mensen die zich dat financieel kunnen veroorloven. NICE Developers werkt daarom aan Paris Proof woongebouwen waarin verschillende woningen (sociale huur, middenhuur en koop) en diverse mensen, met diverse wensen en financiële mogelijkheden, samenkomen. De gemene deler? Allemaal hechten ze aan een goede, gezonde buurt en stad en staan ze open of zien de meerwaarde van ontmoeting, verbinding en gemeenschappelijkheid.

In de ontwerpfase (Mei architects and planners) is zorgvuldig nagedacht over de verdeling van woningen en de gemeenschappelijke ruimten die dienen als ontmoetingsplaats voor bewoners (en buurtbewoners). Tijdens en vooraf aan de ontwikkelfase heeft NICE Developers nauw contact met zowel (potentiële) nieuwe bewoners als omwonenden, waarbij wordt gevraagd naar behoeften, zorgen en wensen, om vervolgens het gesprek aan te gaan over de plannen. Om dit proces bij SAWA zo optimaal mogelijk te begeleiden, verzorgt NICE Developers na oplevering ook het property management.

SAWA is het eerste volledig houten en circulaire woongebouw van 50 meter hoog in Europa. Het is ontworpen vanuit de drive om een zero-carbon gebouw te ontwikkelen, in reactie op de klimaatcrisis. Een gebouw dat voor een gezonde toekomst. De realisatie van SAWA betekent een belangrijke stap in de richting van internationale duurzaamheidsdoelstellingen en bewijst dat de bouw anders kan.  Deze baanbrekende aanpak wordt herkend én bekroond!

Na het succes van SAWA bij onder meer het World Architecture Festival, de Architecture Masterprize, MIPIM / Architectural Review Future Project Awards, Iconic awards for Innovative Architecture en Green Good Design Awards, haalde het SAWA-team eind 2023 twee prestigieuze internationale architectuur awards op in Parijs. SAWA werd winnaar in de categorie ‘Green Architecture’ en daarnaast de Popular Choice winnaar van de 2023 Architizer A+ Sustainability Awards. Deze prijzen zijn voorbehouden aan projecten die uitblinken in moed, diversiteit en excellentie.

Waarom SAWA internationaal zoveel aandacht oogst? Dat zie je in onderstaande video van The Financial Times. Senior editor Leyla Boulton kwam naar Rotterdam om SAWA te zien en sprak Mark over de aanpak van NICE Developers. Bekijk de video hier.

Houtbouw

Een gebouw van hout moet, net als elk ander gebouw, voldoen aan de regelgeving. Een NICE Building dus ook. In Nederland is dit alles vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat er bij brand een ‘koolstofkorst’ op het hout ontstaat waarna de brand stopt. Ter controle op deze aanname in het Bouwbesluit werd SAWA nader onderzocht. Dit leidde tot de keuze om – boven op het Bouwbesluit – een aanvullende maatregel te nemen, voor extra veiligheid. Alle woningen zijn daarom voorzien van sprinklers.

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen ten aanzien van geluid en trillingen. Een houten gebouw moet, net als een gebouw van beton, voldoen aan deze eisen. Door onderzoek in het ontwikkelproces en het testen van de overdracht van geluid en trillingen, blijkt dat we met houtbouw ruim voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

De onderhoudskosten van een houten gebouw zijn niet hoger dan van een traditioneel gebouw. De houten hoofddraagconstructie bevindt zich ín het gebouw en behoeft in principe geen onderhoud. Een gevel van hout heeft wel onderhoud nodig, vergelijkbaar met de gevel van een traditioneel gebouw.

NICE Buildings zijn steeds concurrerender in prijs ten opzichte van traditionele bouw. Dit komt onder andere door de ketenintegratie tussen architect-ontwikkelaar en het maken van andere afspraken met onze (bouw)partners. Daarbij levert NICE een deel van haar winst in en verkoopt NICE de opgeslagen CO₂ via zogenaamde ‘carbon credits’ aan partijen die een bijdrage willen leveren aan de transitie van betonbouw naar biobased gebouwen. Dit zorgt voor extra opbrengsten en gebeurt in samenwerking met Climate Cleanup.
Wil jij weten of een houtbouw haalbaar is? Neem dan contact met ons op voor het uitvoeren van een quickscan.

De hand schudden?

Ben je benieuwd naar ons antwoord op jouw probleem? Aarzel niet en neem contact op. In ons eigen cafe NICE Place serveren we je met liefde een bakkie pleur, vers biertje en onze vooruitstrevende aanpak. Mail naar info@nicedevelopers.nl voor een afspraak.

Contact

NICE Concept

Lees en leer meer over ons unieke NICE concept. Het is duurzamer, circulair, flexibel én… gecertificeerd! Bereid je voor op meer impact.

Lees meer