Logo NICE Developers

NICE Developers ontwikkelt voor een veerkrachtige en langer houdbare wereld.

Voor oprichters en ontwikkelaars Robert Winkel en Mark Compeer is de verandering waaraan ze werken hoognodig én een levensmissie. NICE Developers wacht niet op deze verandering, maar draagt daar actief aan bij door te bewijzen dat anders ontwikkelen en bouwen kán. Met de realisatie van Paris Proof woongebouwen en hun eigen (hout)bouwconcept bijvoorbeeld.

Zo is het prijswinnende woongebouw SAWA het eerste circulaire houten hoogbouwproject in Europa. En er volgen er meer! Duurzaamheid en sociale inclusiviteit typeren deze ‘NICE Buildings’. Duurzaamheid, door CO2 opslag in het hout, gebruik van gerecyclede materialen en een stevige focus op klimaatadaptiviteit en biodiversiteit. Sociale inclusiviteit, door participatie met (buurt)bewoners, de creatie van gemeenschappelijke ruimtes en een mix van koopwoningen, middenhuur en sociale huurwoningen binnen één gebouw.

Met deze gedurfde aanpak biedt NICE een antwoord op de kritieke behoefte van overheden, corporaties en vastgoedeigenaren die het ook beter willen doen. ‘De noodzaak is er. De haalbare businesscase is er. Waar wachten we op?!’ aldus Robert en Mark.

Lees meer over de visie en missie van NICE

Focus on Impact

Met Focus on Impact als mede-aandeelhouder maakt NICE onderdeel uit van een groter bedrijfsverband. Hierdoor is NICE als houtbouw ontwikkelaar concreet aan de slag met de ontwikkeling van locaties die in het bezit zijn van Focus on Impact. Voor andere locaties betekent deze samenwerking dat NICE de mogelijkheid heeft om risicodragend nieuwe projecten te ontwikkelen en, indien gewenst, samen met Focus on Impact als belegger op te treden.

Lees het bericht: NICE ontvangt kapitaalinjectie van Focus on Impact.

Focus on Impact

Team Nice

Een betere wereld begint bij jezelf, maar maak je samen. NICE heeft een slagvaardig team dat samen vol overgave werkt aan een betere, gezonde, duurzame en meer inclusieve wereld.
 • ‘Beter bouwen voor mens en klimaat kan wél, want we doen het al!’

  Paris Proof, want:

  Robert en Mark dagen de status quo uit, anticiperen op de dreigende stilstand in de betonbouw, en roepen op tot samenwerking en een radicaal andere benadering. Ze willen niet enkel hun eigen succes vieren, maar delen hun kennis en ervaring om anderen te inspireren en te helpen het beter te doen. In een tijd waarin urgentie de boventoon voert, tonen ze aan dat beter bouwen voor mens en klimaat niet alleen een visie is, maar een haalbare realiteit.

  Robert is per mail te bereiken via r.winkel@nicedevelopers.nl of telefonisch op 06 20 53 84 16.

 • ‘Wij stellen maatschappelijke toegevoegde waarde boven financiële waarde voor onszelf.’

  Het publieke belang, want:

  Mark is van ‘van huis uit’ planoloog en heeft oog voor de maatschappelijke betekenis van gebiedsontwikkeling. Hij specialiseerde zich in binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven en werkte als gebiedsontwikkelaar voor verschillende gemeenten in de Randstad. Hij zag dat het anders moest en bundelde krachten met Robert: Een ontwikkelaar die het publieke belang voorop stelt.

  Neem contact op met Mark via m.compeer@nicedevelopers.nl of bel Mark op 06 53 83 44 75.

 • ‘Een goed gebouw ontwikkel je niet alleen voor de gebruiker, maar juist ook voor de buurt.’

  Voor binding met de buurt, want:

  Door oog te hebben voor alle meespelende factoren binnen een vastgoedontwikkeling creëer je een optimaal resultaat. Een ontwikkeling is in onze ogen pas geslaagd als zowel de gebruiker als de omliggende buurt een betekenis heeft in de ontwikkeling.

 • In Rotterdam zeggen we niet alleen dat we CO2-reductie en circulair bouwen ondersteunen, we doen het echt. Laten we samen bouwen aan een betere toekomst, want de toekomst is nu.

  Actiegericht denken én doen, want:

  In een wereld die snakt naar klimaatverandering, met minder CO2-uitstoot en meer biobased en circulaire gebouwen als oplossing, staan wij klaar. Bij NICE Developers omarmen we een vooruitstrevende aanpak van houtbouw en combineren we bewezen oplossingen met baanbrekende innovaties om het gebruik van hout te optimaliseren en de afhankelijkheid van beton en staal te verminderen. De resultaten zijn er, de kansen creëren we graag samen.

  Voor meer informatie, neem contact op met Peter via bd@nicedevelopers.nl of 06 5124 06 33.

 • ‘Laten we de handen ineenslaan, niet elk voor zich het wiel opnieuw uitvinden, maar gezamenlijk voortbouwen op de beste initiatieven en samen bouwen aan een betere toekomst.’

  Share and care, want:

  Mieke, opgeleid als architect, heeft de bouwsector vanuit diverse perspectieven verkend en ervaren, variërend van ontwerper en Architect tot online pionier en community manager. Uiteindelijk heeft zij haar passie gevonden in communicatie en marketing. Dankzij haar veelzijdige achtergrond begrijpt ze de nuances, voelt ze de gevoeligheden van alle betrokken partijen aan en draagt ze bij aan het creëren van impact in team NICE door zich te richten op informatie-, kennisdeling en netwerken.

  Vragen of verzoeken met betrekking tot publicaties, projectbezoeken, interviews of andere PR zaken? Mail Mieke op pr@nicedevelopers.nl of bel haar op 06 24 91 26 02.

 • Freek Boeijen
  Freek Boeijen

  CEO Focus, mede-aandeelhouder NICE

 • Frans Staals
  Frans Staals

  Founder Focus, mede-aandeelhouder NICE

De hand schudden?

Ben je benieuwd naar ons antwoord op jouw probleem? Aarzel niet en neem contact op. In ons eigen cafe NICE Place serveren we je met liefde een bakkie pleur, vers biertje en onze vooruitstrevende aanpak. Mail naar info@nicedevelopers.nl voor een afspraak.

Contact

NICE Concept

Lees en leer meer over ons unieke NICE concept. Het is duurzamer, circulair, flexibel én… gecertificeerd! Bereid je voor op meer impact.

Lees meer