Logo NICE Developers

NICE Concept

Houtbouw is geen trend of experiment, maar de toekomst

Met een bewezen houtbouwconcept bewijst NICE Developers dat duurzame, circulaire houten hoogbouw goed en mooi mogelijk is. Deze nieuwe standaard zorgt voor Paris Proof woongebouwen. Kiezen voor het NICE Concept betekent dus: kiezen voor een betere toekomst.

Bouwen in hout is veelbesproken en nam een ongekende vlucht in de afgelopen jaren. Het gaat niet om een tijdelijke trend, maar om een nieuwe manier van kijken, denken en doen. Dat wordt bevestigd door nieuwe wet- en regelgeving wereldwijd. Zo besloot de Franse overheid dat alle nieuwe openbare, door de staat gefinancierde, gebouwen voor ten minste 50% uit hout moeten bestaan. Dit is onderdeel van het Franse duurzaamheidsbeleid. Ook regio Amsterdam voert vanaf 2025 20% van de woningbouwproductie uit in houtbouw, oplopend tot 50% in 2050. Wat is jouw ambitie? En hoe ga je dit realiseren?

Als er nog twijfel of onenigheid bestaat binnen jouw team of organisatie, dan is nú het moment om daarin verandering te brengen. Elke gemeente, woningcorporatie of belegger die zich verantwoordelijk voelt voor de toekomst, investeert nog uitsluitend in Paris Proof woongebouwen. Om daarmee bij te dragen aan een duurzame toekomst. Met als doel: CO2 uitstoot terugdringen, bijdragen aan meer biodiversiteit, bereikbare woningen realiseren voor alle inkomensgroepen, vereenzaming tegengaan. Het zijn stuk voor stuk de maatschappelijke thema’s van nu en de toekomst.

Het antwoord is NICE

Om deze verandering vooruit te helpen ontwikkelde NICE Developers het NICE Concept. Dit concept vervult niet alleen een woonbehoefte, maar draagt bij aan een beter klimaat, aan de biodiversiteit, gezondheid en sociale inclusiviteit. Het zijn cadeautjes voor de buurt, die omarmd worden door buurtbewoners. NICE Developers beantwoordt met dit concept aan de vragen van gemeenten, corporaties, beleggers en bewoners.

NICE Building Chunk

Vijf essentiële kenmerken van het NICE Concept

 1. Klimaatvriendelijk
  Dankzij houtbouw en de toepassing van biobased en gerecyclede materialen hebben NICE Buildings een lagere voetafdruk en slaan ze CO2 op in plaats van uit te stoten. Hiermee leveren de NICE Buildings een positieve bijdrage aan het klimaat.,
 2. Sociaal inclusief
  Door diverse inkomensgroepen te verenigen in een mix van betaalbare woningen in het sociale en middenhuur segment en vrijesectorwoningen draagt NICE bij aan een sociaal inclusieve samenleving. als. Naast het woningaanbod ligt de nadruk op gemeenschappelijke voorzieningen om ontmoetingen tussen bewoners en omwonenden te stimuleren, wat bijdraagt aan wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel en eenzaamheidspreventie.
 3. Biodiversiteit bevorderend
  Door groene gebouwen te ontwikkelen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Door het integreren van rijkelijk veel en de juiste selectie planten en nestkasten in het gebouw, bieden NICE Buildings een veilig onderkomen en voedsel voor insecten en vogels.
 4. Toekomstbestendig en circulair
  Het NICE Concept is gebaseerd op het principe van ‘open bouwen’: een flexibel systeem van kolommen en balken, waardoor maximale indelingsvrijheid wordt gecreëerd en de gebouwen aanpasbaar zijn in de toekomst. Bovendien is het concept circulair: de gebouwen zijn demontabel, waardoor de materialen op de lange termijn kunnen worden hergebruikt.
 5. Haalbaar en snel
  Bouwen in hout biedt kansen voor een fundamentele verandering in de ontwikkel- en bouwketen, waardoor het NICE Concept sneller en concurrerend kan zijn ten opzichte van de traditionele (beton)bouw. Deze effectiviteit wordt ondersteund door vier belangrijke aspecten:
  – verworven kennis en ervaring en een bewezen houtbouwconcept;
  – ketenintegratie tussen architect, ontwikkelaar, bouwer en houtleverancier voor
  efficiëntie en kostenbesparing;
  – focus op kwaliteitsverbetering in plaats van winstmaximalisatie;
  – zorgvuldige inpassing en actieve betrokkenheid van de buurt, waardoor NICE Buildings een waardevolle en duurzame aanwinst zijn voor de omgeving.
NICE hand tellend

NICE Concept: verschillende vormen en functies

Het NICE Concept draagt bij aan verandering en binnen het NICE Concept zijn verschillende soorten modellen mogelijk. SAWA toont dat het concept realiseerbaar en haalbaar is. Na SAWA werkten we drie efficiënte hoofdmodellen uit, namelijk een gebouw in een schijfmodel, een torenmodel en een ‘chunk’. Al deze varianten kennen dezelfde basisprincipes: volledige houtstructuur voor CO2-opslag, circulaire bouw, uitbundig groen voor biodiversiteit en welzijn, betaalbare woningen en gemeenschappelijke ruimten voor communityvorming. Meerdere functies zijn mogelijk, waarbij het gebouw bijvoorbeeld in eerste instantie als kantoorgebouw ontwikkeld wordt en na verloop van tijd transformeert naar woningbouw. Plus een mix aan functies met wonen, werken en voorzieningen. Een belangrijk algemeen voordeel van het NICE Concept is dat in een vroeg stadium een quick scan (binnen vier weken) meer inzicht geeft in de ontwikkelingsmogelijkheden en de financiële haalbaarheid.

Benieuwd of Houtbouw ook mogelijk is op jouw locatie?

Laat NICE een quickscan maken en wij checken binnen ca. 4 weken of het plan kans van slagen heeft.

Anders bouwen kán en begint met jouw keuze

Het houtbouwconcept van NICE is innovatief, duurzaam, gezond én gecertificeerd. Het draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor huidige en volgende generaties, het vormt een belangrijke stap in de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen. Het levert bovendien het bewijs dat het écht anders kan.

Wil jij ook bijdragen aan een betere toekomst en investeren in woningen die meer bieden dan woonruimte alleen? Wij zien een toekomst vol NICE Buildings en vertellen je daar graag meer over.

De hand schudden?

Ben je benieuwd naar ons antwoord op jouw probleem? Aarzel niet en neem contact op. In ons eigen cafe NICE Place serveren we je met liefde een bakkie pleur, vers biertje en onze vooruitstrevende aanpak. Mail naar info@nicedevelopers.nl voor een afspraak.

Contact

NICE Concept

Lees en leer meer over ons unieke NICE concept. Het is duurzamer, circulair, flexibel én… gecertificeerd! Bereid je voor op meer impact.

Lees meer