Logo NICE Developers

Koplopers Zuid-Holland tekenen manifest voor nieuwe standaard circulair bouwen Samen de circulaire bouweconomie versnellen in de provincie Zuid-Holland

18 maart 2024
Ondertekening "het Nieuwe Normaal" door Zuid-Hollandse koplopers bij NICE in Rotterdam.

Zuid-Holland viert een mijlpaal voor de circulaire bouweconomie. Innovatieve koplopers uit de provincie kwamen samen bij NICE Developers in Rotterdam om het manifest Het Nieuwe Normaal te ondertekenen.

Het Nieuwe Normaal, dat eerder landelijk werd gelanceerd op 7 december 2023, biedt een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties voor de bouwsector. Het Nieuwe Normaal is geïnitieerd vanuit de vraag van 6 grote opdrachtgevers en 6 grote opdrachtnemers om één taal te creëren voor circulair bouwen. En is opgesteld in samenwerking met Cirkelstad, Alba Concepts, Copper8, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft. Ruim 100 opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouwsector – verspreid over het land – hebben zich inmiddels al achter dit initiatief geschaard en het manifest ondertekend. Vandaag was het moment voor Zuid-Hollandse organisaties om het manifest te ondertekenen.

Waarom een nieuwe normaal?

Om de bouwopgave en het klimaatvraagstuk in balans te brengen zal er anders ge- en verbouwd moeten worden. Het Nieuwe Normaal biedt handvatten om dit te doen, als raamwerk voor gebouw, gebied en infra. Het maakt circulair bouwen eenduidig en concreet.

“We moeten de transitie naar een circulaire samenleving zo spoedig mogelijk versnellen om onze klimaatambities voor 2030 én 2050 te realiseren. Hier maken wij ons samen met innoverende bedrijven, kennisinstellingen en vernieuwersnetwerken hard voor. Een initiatief als Het Nieuwe Normaal biedt bouwbedrijven een leidraad die nodig is om onze gezamenlijke doelen te halen.”

Meindert Stolk, Gedeputeerde Economie en Innovatie

De bijeenkomst in Rotterdam vond plaats in de Week van de Circulaire Economie en werd georganiseerd door Cirkelstad Zuid-Holland. Aanwezigen gingen allereerst in gesprek over circulair bouwen en de implementatie van Het Nieuwe Normaal. Hierin kwam naar voren dat diverse projecten bewijzen dat circulair bouwen kan. En werd er aangegeven stelling te nemen dat dit nog de enige manier van bouwen zou moeten zijn. Want wie wil nou niet in een gebouw wonen met gezonde, aanpasbare en kwalitatief goede materialen in een prettig leefklimaat? Bouwen volgens bouwbesluit is volgens sommige aanwezigen dan ook achterhaald. Tijd voor een nieuwe normaal!

De ondertekening van het manifest werd opgevolgd door een rondleiding op de bouwplaats van het indrukwekkende project SAWA, het eerste volledig circulaire woongebouw van hout in Rotterdam. Door te bouwen in hout draagt SAWA bij aan CO2-reductie. Doordat er bovendien in plaats van beton droge ballast op de vloeren wordt toegepast, zijn alle gebouwonderdelen demontabel en de materialen herbruikbaar. Naast de innovatieve bouwmethode onderscheidt SAWA zich door het natuurinclusieve ontwerp en het inclusieve woonprogramma met betaalbare en gezonde woningen. Met al deze aspecten vervult SAWA een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam en circulair bouwen.

Doe ook mee!

Wil jij als organisatie versnellen naar een circulaire toekomst? Onderteken dan ook Het Nieuwe Normaal. Door het manifest te onderschrijven geef je aan een eenduidige taal te hanteren over circulair bouwen. Zo maken we Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal. Het manifest is in te zien op www.hetnieuwenormaal.nl. Enthousiast? Neem dan contact op Met Thirza Monster via thirza.monster@cirkelstad.nl.

Delen op:

De hand schudden?

Ben je benieuwd naar ons antwoord op jouw probleem? Aarzel niet en neem contact op. In ons eigen cafe NICE Place serveren we je met liefde een bakkie pleur, vers biertje en onze vooruitstrevende aanpak. Mail naar info@nicedevelopers.nl voor een afspraak.

Contact

NICE Concept

Lees en leer meer over ons unieke NICE concept. Het is duurzamer, circulair, flexibel én… gecertificeerd! Bereid je voor op meer impact.

Lees meer