top of page

Nice partner van Natuurinclusief Bouwen

Met Nice Developers bouwen we mee aan een groenere toekomst. Met onze vijf geboden - Shared Values, Inclusiviteit, Voor de buurt, Innovatie in Houtbouw en Biodiversiteit - maken we toekomstbestendige woonbuurten waarin een plek is voor jou, voor mij én voor de bij.

En de bij kan wel wat extra hulp gebruiken!

Als trotse partner van de Petitie Natuurinclusief Bouwen ondertekenen wij het pleidooi: Maak natuurinclusief bouwen verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Het doel is om in 2030 één miljoen woningen, op een duurzame en circulaire manier te hebben gebouwd. Zoals bijvoorbeeld SAWA.“SAWA is een voorbeeldproject voor nieuwe generaties, een belangrijke stap in de duurzaamheidsdoelstellingen en aantoonbaar bewijs dat het anders kan.” - Robert Winkel

In aanloop van de gemeente verkiezingen hebben we ons eigen Manifest gelanceerd: ‘’Bouw mee aan de gezonde en gedeelde stad’’ met het volgende pleidooi:


"In dit Manifest roepen wij u, als gemeentelijke politieke partij, op om te kiezen voor een aangepast waarderingsstelsel voor toekomstige woningbouwplannen en bij de beoordeling van toekomstige tenders. Voor een gezonde en gedeelde stad is het van cruciaal belang dat sociaal-maatschappelijke opgaven en duurzaamheidsambities beter worden geïntegreerd in fysieke projecten. Dat dit kan, bewijzen wij met SAWA Rotterdam. Wij roepen u op om dit Manifest over te nemen in uw partijprogramma en in het toekomstige coalitieakkoord."


Het is duidelijk dat er een verandering moet komen in het huidige woonbeleid. Daarom is het van belang dat de petitie Natuurinclusief bouwen breed gedragen kan kan worden aangeboden aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.bottom of page