Logo NICE Developers

Lancering campagne: Het antwoord is NICE

29 februari 2024

Hoe bouwen we aan een betere toekomst?
Het antwoord is NICE

NICE Developers, gedreven door een dringende roep om bij te dragen aan de woningbouwopgave én bij te dragen aan een beter klimaat, lanceert trots hun nieuwe campagne, en tegelijkertijd andere aanpak. Hoe kan het beter? Het antwoord is NICE! Met de introductie van het NICE Concept werkt het team aan dat wat ze te weinig zien in hun sector: verantwoordelijkheid nemen voor een betere toekomst door innovatie in de bouw.

Achter NICE Developers schuilen ontwikkelend architect Robert Winkel en ontwikkelaar Mark Compeer. Vanuit de ambitie om de bouw- en ontwikkelwereld radicaal te veranderen, laten ze zich niet weerhouden door de status quo. Dat toont ook het krachtige campagnebeeld: een houten ledehand met opgestoken middelvinger naar het gebrek aan innovatie en het nog steeds blijven gebruiken van traditioneel beton – met een hoge uitstoot van CO2 als gevolg. Door te bouwen met hout en andere biobased materialen wordt CO2 opgeslagen in plaats van uitgestoten. Met harde, maar uitstoken houten hand wil NICE de bouwsector wakker schudden, want er zijn alternatieven. Het moet en kán beter!

Het antwoord op de vragen van overheden, corporaties en beleggers die willen bouwen aan een betere toekomst

Met steun van de vooruitstrevende investeerder en ontwikkelende belegger Focus on Impact, zet NICE Developers zich onafhankelijk in voor verandering en ontwikkelde het NICE Concept. Met als doel: CO2-uitstoot terugdringen, bijdragen aan meer biodiversiteit, bereikbare woningen realiseren voor alle inkomensgroepen en vereenzaming tegengaan. Het zijn stuk voor stuk de maatschappelijke thema’s van nú en de toekomst. Het NICE Concept is daarmee een antwoord op de prangende vraag van overheden, corporaties en vastgoedeigenaren: hoe kunnen we (betaalbare) woningen toevoegen én bijdragen aan een beter klimaat?

Vijf essentiële kenmerken van het NICE Concept:

  1. Klimaatvriendelijk

Dankzij houtbouw en de toepassing van biobased en gerecyclede materialen hebben NICE Buildings een lagere voetafdruk en slaan ze CO2 op in plaats van uit te stoten. Hiermee leveren de NICE Buildings een positieve bijdrage aan het klimaat.

  1. Sociaal inclusief

Door diverse inkomensgroepen te verenigen in een mix van betaalbare woningen in het sociale en middenhuur segment en vrijesectorwoningen draagt NICE bij aan een sociaal inclusieve samenleving.  Naast het woningaanbod ligt de nadruk op gemeenschappelijke voorzieningen om ontmoetingen tussen bewoners en omwonenden te stimuleren, wat bijdraagt aan wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel en de preventie van eenzaamheid.

  1. Biodiversiteit bevorderend

Door groene gebouwen te ontwikkelen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Door het integreren van rijkelijk veel en de juiste selectie planten en nestkasten in het gebouw, bieden NICE Buildings een veilig onderkomen en voedsel voor insecten en vogels.

  1. Toekomstbestendig en circulair

Het NICE Concept is gebaseerd op het principe van ‘open bouwen’: een flexibel systeem van kolommen en balken, waardoor maximale indelingsvrijheid wordt gecreëerd en de gebouwen aanpasbaar zijn in de toekomst. Bovendien is het concept circulair: de gebouwen zijn demontabel, waardoor de materialen op de lange termijn kunnen worden hergebruikt.

  1. Haalbaar en snel

Bouwen in hout biedt kansen voor een fundamentele verandering in de ontwikkel- en bouwketen, waardoor het NICE Concept sneller en concurrerend kan zijn ten opzichte van de traditionele (beton)bouw. Deze effectiviteit wordt ondersteund door vier belangrijke aspecten:
– verworven kennis en ervaring en een bewezen houtbouwconcept;
– ketenintegratie tussen architect, ontwikkelaar, bouwer en houtleverancier voor
efficiëntie en kostenbesparing;
– focus op maatschappelijk toegevoegde waarde in plaats van winstmaximalisatie;
– zorgvuldige inpassing en actieve betrokkenheid van de buurt, waardoor NICE Buildings een waardevolle en duurzame aanwinst zijn voor de omgeving.

NICE hand tellend
SAWA render

Met het project SAWA – dat NICE ontwikkelt in samenwerking met ERA Contour en dat momenteel gebouwd wordt in Rotterdam – laten ze zien dat beter bouwen voor mens en klimaat wél kan. Het revolutionair hoge houten woongebouw slaat CO2 op, is circulair, draagt bij aan de biodiversiteit en bestaat voor bijna de helft uit middenhuur woningen.

Naast SAWA werkt NICE momenteel aan meer projecten, verspreid over het land.  Zo werkt NICE In Eindhoven aan een houtbouw ontwikkeling als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Sectie C; in Rotterdam werkt NICE in opdracht van een vastgoedeigenaar aan een haalbaarheidsonderzoek voor een prominente locatie in de stad; en op diverse locaties werkt NICE voor verschillende woningcorporaties aan houtbouw projecten, waarmee op een duurzame en verantwoorde manier bereikbare woningen toegevoegd worden aan de bestaande voorraad.

Met het NICE Concept bewijst NICE dat duurzame, circulaire houten hoogbouw goed, mooi en haalbaar is. NICE Developers nodigt overheden, corporaties, en beleggers uit om samen te bouwen aan een duurzame toekomst.

Kiezen voor het NICE Concept betekent: kiezen voor een betere toekomst.

Samen zijn we sterker. Samen bouwen we aan de toekomst.

Het antwoord is NICE

Delen op:

De hand schudden?

Ben je benieuwd naar ons antwoord op jouw probleem? Aarzel niet en neem contact op. In ons eigen cafe NICE Place serveren we je met liefde een bakkie pleur, vers biertje en onze vooruitstrevende aanpak. Mail naar info@nicedevelopers.nl voor een afspraak.

Contact

NICE Concept

Lees en leer meer over ons unieke NICE concept. Het is duurzamer, circulair, flexibel én… gecertificeerd! Bereid je voor op meer impact.

Lees meer